บรรยากาศจริง ศูนย์สอนกีฬาต่อสู้ IMAC DOJO ศูนย์สอน Martial Arts ลาดพร้าว 101 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 : ยูโด มวยจีน มวยไทย คาราเต้ เทควันโด ฮัปกิโด
สอนยูโด กรุงเทพ ลาดพร้าว 101
มวยจีน กังฟู มวยเส้าหลิน มวยหย่งชุน มวยจีนโบราณ
กระบองสองท่อน ฮัปกิโด Nunchakus Hapkido
คาราเต้แบบปะทะ Full Contact Karate, Shinkyokushin Karate, Kyokushin Karate, Shotogan Karate เคียวคูชินไก ซินเคียวคูชินไก โชโตกัน คาราเต้
เทควันโด Taekwondo
ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ Phoenix หวงเหล่าซือ
นรีภัสร์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ครู Patty
ปัญญวัฒน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ครูพี่เคน
ภูริวัจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ครูพี่ริว
ธนะโรจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ครูพี่เรน
พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ครูมิเชล
ศูนย์สอนกีฬาต่อสู้ IMAC DOJO ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 ถนนลาดพร้าว 101